Info

 • 2018-12-04 Konkurs za posao – Sistem administrator

  KONKURS ZA SISTEM ADMINISTRATOR
  KONKURS ZA SISTEM ADMINISTRATOR

 • 2018-12-04 Konkurs za posao – Tehničar specijalista

  KONKURS ZA TEHNIČAR SPECIJALISTA
  KONKURS ZA TEHNIČAR SPECIJALISTA

 • 2018-12-06 Konkurs za posao – Sistem inženjer specijalista AIX/Linux

  KONKURS AIX LINUX
  KONKURS AIX LINUX

 • 2019-01-24 Konkurs za posao – Za prijem u radni odnos “Blagajnik ekonom i likvidator U/I faktura i obračun plaća”

  KONKURS ZA BLAGAJNIK EKONOM
  KONKURS ZA BLAGAJNIK EKONOM

 • 2019-07-29 Konkurs za posao – Za prijem u radni odnos „Mlađi operater”

  KONKURS MLAĐI OPERATER
  KONKURS MLAĐI OPERATER

 • 2019-11-15 Konkurs za posao – Operater ručne pripreme i mlađi operater

  KONKURS
  KONKURS

 • 2021-07-01 Konkurs za posao – Operater mašinske pripreme

  KONKURS OPERATER MAŠINSKE PRIPREME
  KONKURS OPERATER MAŠINSKE PRIPREME

 • 2022-02-18 Konkurs za posao – Za prijem u radni odnos projektant – 2 izvršioca

  Konkurs projektant
  Konkurs projektant

 • 2023-03-22 Konkurs za posao – Za izbor i imenovanje na radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo – PONIŠTENO

  Raspisivanje konkursa za radno mjesto direktora- za objavu
  Raspisivanje konkursa za radno mjesto direktora- za objavu

 • 2023-03-22 Konkurs za posao – Prijavni obrazac za radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo – PONIŠTENO

  PRIJAVNI OBRAZAC
  PRIJAVNI OBRAZAC

 • 2023-03-28 Konkurs za posao – Projektant i sistem inženjer specijalista AIX/Linux

  KONKURS PROJEKTANT I AIX
  KONKURS PROJEKTANT I AIX

 • 2023-10-04 Konkurs za posao – Za izbor i imenovanje na radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo

  Konkurs za direktora
  Konkurs za direktora

 • 2023-10-04 Konkurs za posao – Prijavni obrazac za radno mjesto direktor ERCZIPO d.o.o. Sarajevo

  PRIJAVNI OBRAZAC DIREKTOR
  PRIJAVNI OBRAZAC DIREKTOR

 • 2019-09-03 Nabavka računarske opreme – softverske komponente

  Nabavka softverskih komponenti
  Nabavka softverskih komponenti

 • 2019-09-03 Nabavka računarske opreme – hardverske komponente

  Nabavka hardverskih komponenti
  Nabavka hardverskih komponenti