Čime se bavimo

Oracle baza podataka se koristi za skladištenje podataka, dok se Oracle APEX koristi za razvoj web aplikacija koje pristupaju tim podacima. Java se koristi za backend logiku i integraciju sa drugim sistemima. Ovakva kombinacija alata omogućava firmi da efikasno razvija i održava složene softverske sisteme.

Preko tri decenije iskustva u IT svijetu

Lider u obradi podataka, migraciji, razvoju aplikacija, dizajnu i implementaciji informacionih sistema te instalaciji IT opreme.

Usluge koje nudimo

Projektovanje

Projektovanje informacionih sistema je kompleksna kreativna djelatnost i kao takva zahtijeva sistemski pristup kojem težimo.

DETALJNIJE

Razvoj software-a

Koristimo raznovrstan set alata za razvoj aplikacija u raznim programskim jezicima kao što su: Java, PL/SQL (ORACLE, POSTGRES i MSSQL), C# i APEX.

detaljinje

Prodaja

Fokusirani smo na pružanje najboljih rešenja u prodaji hardverskih komponenti koje podržavaju vašu IT infrastrukturu.

detaljinje

Mikrofilmovanje

Mikrofilmovanje je proces reprodukcije dokumenta ili slike na mikrofilmu, koji je tanka, transparentna traka filma na kojoj se mogu zabilježiti slike ili tekst.

detaljinje

Naši partneri

Globalna kompanija specijalizirana za softverske i hardverske tehnologije, fokusirana na upravljanje bazama podataka i poslovna rješenja

Poznat po inovacijama u području računarstva i pružanju usluga informacijske tehnologije, kao i razvoju superkompjutera i umjetne inteligencije

Kompanija koja se ističe po proizvodnji personalnih računara, prijenosnih uređaja i poslovnih rješenja, te je jedan od vodećih svjetskih proizvođača PC hardvera

Realizirani projekti

IPIS aplikacija je vrhunski informacioni sistem kreiran od strane firme ERC Zipo za Potpuno Integrirani Informacioni Sistem (IPIS) Fondova PIO/MIO FBIH.

Ovaj projekat je bio ključan korak u našem kontinuiranom nastojanju da unaprijedimo našu infrastrukturu i osiguramo efikasnije poslovanje za naše klijente.

Integracija PIO/MIO sistema sa drugim institucijama se ostvaruje putem standardizovanih formata i protokola kako bi se osigurala kompatibilnost i bezbjednost podataka.

“The art of programming is the skill of controlling complexity.”

– Marijn Haverbeke –

Postojimo od

Godina kad smo zvanično osnovani

TRANSAKACIJA

Preko 100 000 transakcija dnevno

OSIGURANICI

Broj aktivnih osiguranika

uspješni projekti

Preko 50 uspješno realizovanih projekata

korisnici

Korisnika naših aplikacija

Penzioneri

Obrađenih penzija svakog mjeseca

Vaš dugogodišnji pouzdan partner

Kreiramo inovativna rješenja za vaš uspjeh u digitalnom svijetu.